Η Επαγγελματική Παραδοσιακή Ξύλινη Καρέκλα Μήλος από 19€ ,Καρέκλα Καφενείου, Ταβέρνας, Εστιατορίου, Καφετέριας, Cafe Bar είναι κατασκευασμένη από Ελληνική Οξιά Ξηραντηρίου, size (42x38x87) .

Professional Traditional Wooden Chair Milos for Restaurant, Cafe, Tavern, Cafeteria, Cafe-bar, Gastro, Pizza from 37 €

From 37 €

Professional Traditional Wooden Chair Milos for Restaurant, Cafe, Tavern, Cafeteria, Gastro, Pizza from 37 € Paint Impregnation  with leatherette seatand beech dryer wood (40Χ42Χ90) . The Professional Chair is available in Glaze and Lacquer in several colors, of leather in many colors.

The Professional Wooden Chair Milos is made of Greek beech dryer. It is of our construction using large tenons, waterproof German RAKOLL adhesive with high strength suitable for Food Company equipment, such as restaurants, cafes, bar-restaurants, cafe-bars, ouzo taverns, Gastro, Pizza & other such premises. The Professional Milos chair is available in Soack paints of Aging Impregnation Glaze (lustre) & lacquers in various colors, paints are made by electrostatic painting using Italian Varnishes. The Professional Milos Chair is available in natural wicker seat with Wooden seat and in many colors of leatherette.

Code:DSC01588