Επαγγελματική Παραδοσιακή Ξύλινη Καρέκλα Αρχόντισσα από 37€ή Ξύλινη Καρέκλα Αρχόντισσα από 37€ , Καρέκλα Καφενείου, Ταβέρνας, Εστιατορίου, Καφετέριας, Cafe Bar είναι κατασκευασμένη από Ελληνική Οξιά Ξηραντηρίου, size (43x43x95) .

Professional Chair Archontisa for Restaurant, Cafe, Tavern, Cafeteria, Bistro, Gastronomy, Pub, Pizzeria, coffee shop Chair from 58 €

From 58 €

Professional Chair Archontisa for Restaurant, Cafe, Tavern, Cafeteria, Bistro, Gastronomy, Pub, Pizzeria, coffee shop Chair from 58 € (43x43x95) Glaze made of leatherette and beech dryer wood. The Professional Napolitana Chair is available in Glaze and Lacquer in several colors, of leather in many colors.

The Professional Archontisa Wooden chair is made of Greek beech dryer. It is of our construction using large tenons, waterproof German RAKOLL adhesive with high strength suitable for Food Company equipment, such as restaurants, cafes, bar-restaurants, cafe-bars, ouzo taverns, Bistro, Gastronomy & other such premises. The Professional Archontisa chair is available in Soack paints of Aging Impregnation Glaze (lustre) & lacquers in various colors, paints are made by electrostatic painting using Italian Varnishes. The Professional Archontisa Chair is available in many colors of leather.

Code: DSC01591