Η Επαγγελματική Παραδοσιακή Ξύλινη Καρέκλα Δήλος από 19€ ,Καρέκλα Καφενείου, Ταβέρνας, Εστιατορίου, Καφετέριας, Cafe Bar είναι κατασκευασμένη από Ελληνική Οξιά Ξηραντηρίου, size (42x38x87) .

Traditional Wooden Chair Dilos for Restaurant, Bistro, Pub, Cafe, Tavern, Cafeteria, Cafe-bar, Gastro, Pizza from 30,5 €

From 30,5 €

Professional Traditional Wooden Chair Dilos for Restaurant, Bistro, Pub, Cafe Tavern, Cafeteria, Gastro, Pizza from 30,5 € (42Χ40Χ90) Paint Impregnation with Physical Rattan seat and beech dryer wood. The Professional Chair is available in Glaze and Lacquer in several colors, of leather in many colors.

The Professional Traditional Wooden Chair Dilos made of Greek beech dryer. It is of our construction using large tenons, waterproof German RAKOLL adhesive with high strength suitable for Food Company equipment, such as restaurants, cafes, bar-restaurants, cafe-bars, ouzo taverns, Bistro, Pub & other such premises. The Professional Dilos chair is available in Soack paints of Aging Impregnation Glaze (lustre) & lacquers in various colors, paints are made by electrostatic painting using Italian Varnishes. The Professional Dilos Chair is available in Physical wicker seat with Wooden seat and in many colors of leatherette.

Code:IMG_8354