Οι Επαγγελματικές Ξύλινες Παραδοσιακές Καρέκλες από 15,5€ , Καρέκλες Καφενείου, Ταβέρνας, Εστιατορίου, Καφετέριας, Cafe Bar είναι κατασκευασμένες από Ελληνική Οξιά Ξηραντηρίου, size (42x38x87) .

Professional Wooden Chairs from 29,5 € for Restaurant, Gastro, Bistro, Coffee shop, Tavern, Cafeteria, Cafe-bar, Pizza

From 29,5 €

Professional Wooden Chairs for Restaurant, Gastro, Bistro, Coffee shop, Tavern, Cafeteria, Pizza from 29,5 € Paint Impregnation with Physical Rattan seat and beech dryer wood (40Χ42Χ90) . The Professional Chair is available in Glaze and Lacquer in several colors, of leather in many colors.

The Professional Wooden Chairs made of Greek beech dryer. It is of our construction using large tenons, waterproof German RAKOLL adhesive with high strength suitable for Food Company equipment, such as restaurants, cafes, bar-restaurants, cafe-bars, ouzo taverns, Gastro, Bistro, Coffee shop & other such premises. The Professional chair is available in Soack paints of Aging Impregnation Glaze (lustre) & lacquers in various colors, paints are made by electrostatic painting using Italian Varnishes. The Professional Chair is available in Physical wicker seat with Wooden seat and in many colors of leatherette.

Code: 25 (1000