Επαγγελματική Ξύλινη Καρέκλα Εκκλησίας από 20€ , Καρέκλα Εκκλησίας Καρέκλα Ταβέρνας, Εστιατορίου, (size 42x42x87). Η Επαγγελματική Ξύλινη Καρέκλα Εκκλησίας κατασκευασμένη από Ελληνική Οξιά Ξηραντηρίου.

Professional Traditional Wooden Church Chair Rodos from 26,5 €

From 26,5 €

Professional Traditional Wooden Church  Chair Rodos  for Church, Restaurant, Cafe, Tavern, Cafeteria, Cafe Bar, Bistro, Chair from 26,5 €  Paint Impregnation with leatherette seat and beech dryer wood (size 42x42x87) . The Professional Chair is available in natural wicker and in Glaze and Lacquer in several colors, of leather in many colors.

The Professional Traditional Wooden Church Chair is made of Greek beech dryer. It is of our construction using large tenons, waterproof German RAKOLL adhesive with high strength suitable for Food Company equipment, such as restaurants, cafes, bar-restaurants, cafe-bars, ouzo taverns, gastronomy & other such premises. The Professional Traditional Wooden Church Chair is available in Soack paints of Aging Impregnation Glaze (lustre) & lacquers in various colors, paints are made by electrostatic painting using Italian Varnishes. The Professional Traditional Wooden Church Chair is available  with Physical Rattan seat, with Wooden seat and in many colors of leatherette.

Code:DSC03426