Επαγγελματική Ξύλινη Καρέκλα Εκκλησίας από 20€ , Καρέκλα Ταβέρνας, Εστιατορίου, είναι κατασκευασμένη από Ελληνική Οξιά Ξηραντηρίου, (size 42x42x87)

Professional Traditional Wooden Church Chair from 33,5 €

From 33,5 €

Professional Traditional Wooden Church Chair from 33,5 € (size 42x42x90) Church Chair, Restaurant, Cafe, Tavern, Cafeteria, Cafe Bar, Paint Impregnation with Physical Rattan seat and beech dryer wood. The Professional Chair is available in natural wicker and in Glaze and Lacquer in several colors, of leather in many colors.

The Professional Traditional Wooden Church Chair is made of Greek beech dryer. It is of our construction using large tenons, waterproof German RAKOLL adhesive with high strength suitable for Food Company equipment, such as restaurants, cafes, bar-restaurants, cafe-bars, ouzo taverns, gastronomy & other such premises. The Professional Traditional Wooden Church Chair is available in Soack paints of Aging Impregnation Glaze (lustre) & lacquers in various colors, paints are made by electrostatic painting using Italian Varnishes. The Professional Traditional Wooden Church Chair is available with Physical Rattan seat, with Wooden seat and in many colors of leatherette.

Code:DSC03429