Η Επαγγελματική Παραδοσιακή Ξύλινη Καρέκλα Ίμβρος από 19€ , Καρέκλα Καφενείου, Ταβέρνας, Εστιατορίου, Καφετέριας, Cafe Bar είναι κατασκευασμένη από Ελληνική Οξιά Ξηραντηρίου, size (42x38x87) .

Professional Chair Wooden Imvros for Restaurant, Cafe, Tavern, Bistro, Cafe-bar, Pub, Gastronomy, Pizzeria, beer house from 25,5 €

From 25,5 €

Professional Traditional Wooden Chair Imvros for Restaurant, Cafe – Bar, Tavern, Cafeteria,  Gastronomy, Pizzeria, beer house from 25,5 € Paint Impregnation with leatherette seat and beech dryer wood (40Χ42Χ90) . The Professional Chair is available in Glaze and Lacquer in several colors, of leather in many colors.

The Professional Wooden Traditional  Chair Imvros made of Greek beech dryer. It is of our construction using large tenons, waterproof German RAKOLL adhesive with high strength suitable for Food Company equipment, such as restaurants, cafes, bar-restaurants, cafe-bars, ouzo taverns, Gastronomy, Pizzeria & other such premises. The Professional Imvros chair is available in Soack paints of Aging Impregnation Glaze (lustre) & lacquers in various colors, paints are made by electrostatic painting using Italian Varnishes. The Professional Imvros Chair is available with physical rattan seat, with wooden seat and in many colors of leatherette.

Code:DSC00975