Η Επαγγελματική Παραδοσιακή Ξύλινη Καρέκλα Επιλοχίας, Σίφνος, από 17€ ,Καρέκλα Καφενείου, Ταβέρνας, Εστιατορίου, Καφετέριας, Cafe Bar είναι κατασκευασμένη από Ελληνική Οξιά Ξηραντηρίου, (size 42x38x87) .

Professional Chair Sifnos, Epilohias for Restaurant, Cafe, Tavern, Bistro, Pub, Cafeteria, Ouzeria, coffee shop, Gastro, Pizza from 26€

From 26€

Professional Traditional Wooden Chair Sifnos, Epilohias for Restaurant, Cafe, Tavern, Bistro, Pub, Cafeteria, Ouzeria, coffee shop, Gastro, Pizza from 26€ Paint Impregnation with Physical Rattan seat and beech dryer wood (40Χ42Χ90) . The Professional Chair is available in Glaze and Lacquer in Physical wicker and in many colors of leatherette.

Traditional Wooden Chair Sifnos , Epilohias of Physical wicker is made of Greek beech dryer. It is of our construction using large tenons, waterproof German RAKOLL adhesive with high strength. It suitable for Food Company equipment, such as restaurants, cafes, bar-restaurants, cafe-bars, ouzo taverns, Bistro, Pub & other such premises. The Professional Sifnos , Epilohias chair is available in Soack paints of Aging Impregnation Glaze (lustre) & lacquers in various colors, paints are made by electrostatic painting using Italian Varnishes. The Professional Sifnos , Epilohias Chair is available in natural wicker seat, with wooden seat and in many colors of leatherette.

Code: 18