Επαγγελματική Ξύλινη Καρέκλα Λύρα Εστιατορίου Καφετέριας Καφενείου Ταβέρνας (size 42x45x95) από 22€ Εμποτισμού με δερματίνη

Professional Wooden Chair Lyra for Restaurant, Cafe, Tavern, Cafeteria, Cafe Bar, Bistro, Gastronomy, Pizzeria from 40 €

From 40 €

Professional  Wooden Chair Lyra for Restaurant, Cafe, Tavern, Cafeteria, Cafe Bar, Bistro, Gastronomy, Pizzeria, from 40 € (size 42x45x95), Paint Impregnating made of leatherette and beech dryer wood. The Professional Chair is available in natural wicker and in Glaze and Lacquer in several colors, of leather in many colors.

The Professional Traditional Wooden Church Chair Lyra is made of Greek beech dryer. It is of our construction using large tenons, waterproof German RAKOLL adhesive with high strength suitable for Food Company equipment, such as restaurants, cafes, bar-restaurants, cafe-bars, ouzo taverns, gastronomy & other such premises. The Professional Traditional Wooden Church Chair Lyra is available in Soack paints of Aging Impregnation Glaze (lustre) & lacquers in various colors, paints are made by electrostatic painting using Italian Varnishes. The Professional Traditional Wooden Church Chair Lyra is available in many colors of leatherette.