Η Επαγγελματική Παραδοσιακή Ξύλινη Καρέκλα Ιμβρος,,Χίος από 19€

Professional Traditional Wooden Chair Imvros for Restaurant, Gastro, Bistro, Pub, Cafe, Tavern, Cafeteria, Cafe-bar from 21,5 €

From 21,5 €

Professional Traditional Wooden Chair Imvros for Restaurant, Gastro, Bistro, Pub, Cafe, Tavern, Cafeteria from 21,5 € (40Χ42Χ90) Paint Impregnation with Physical Rattan seat and beech dryer wood. The Professional Chair is available in Glaze and Lacquer in several colors, of leather in many colors.

The Professional Traditional Wooden Chair Imvros made of Physical wicker and Greek beech dryer. It is of our construction using large tenons, waterproof German RAKOLL adhesive with high strength suitable for Food Company equipment, such as restaurants, cafes, bar-restaurants, cafe-bars, ouzo taverns, tGastro, Bistro, Pub & other such premises. The Professional Imvros chair is available in Soack paints of Aging Impregnation Glaze (lustre) & lacquers in various colors, paints are made by electrostatic painting using Italian Varnishes. The Professional Imvros Chair is available in Physical wicker seat with Wooden seat and in many colors of leatherette.

Code:DSC00497