Η Επαγγελματική Ξύλινη Παραδοσιακή Καρέκλα Χίος από 19,5€ ,Καρέκλα Καφενείου, Ταβέρνας, Εστιατορίου, Καφετέριας, Cafe Bar, είναι κατασκευασμένη από Ελληνική Οξιά Ξηραντηρίου, (size 42x38x87) .

Traditional Wooden Chair Chios for Restaurant, Bistro, Cafe, Tavern, Cafeteria, Cafe-bar, Gastro, Pizza, from 29 €

From 29 €

Professional Traditional Wooden Chair Chios for Restaurant, Bistro, Cafe, Tavern, Cafeteria, Gastro, Pizza from 29 € (40Χ42Χ90) Paint Impregnation with Physical Rattan seat and beech dryer wood. The Professional Chair is available in Glaze and Lacquer in several colors, of leather in many colors.

The Professional Traditional Wooden Chair Chios made of Greek beech dryer. It is of our construction using large tenons, waterproof German RAKOLL adhesive with high strength suitable for Food Company equipment, such as restaurants, cafes, bar-restaurants, cafe-bars, ouzo taverns, Bistro, Pub & other such premises. The Professional Chios chair is available in Soack paints of Aging Impregnation Glaze (lustre) & lacquers in various colors, paints are made by electrostatic painting using Italian Varnishes. The Professional Chios Chair is available with physical rattan seat with Wooden seat and in many colors of leatherette.

Code: IMG_8327