Επαγγελματική Παραδοσιακή Ξύλινη Καρέκλα Σίφνος Ταβέρνας Καφενείου Εστιατορίου Oυζερί Καφετέριας size (38Χ42Χ87) από 16€

Professional Wooden Chair Sifnos for Restaurant, Gastro, Cafe, Tavern, Bistro, Pub, Cafeteria, Ouzeria from 19€

From 19€

Professional Wooden Chair Sifnos for Restaurant, Gastro, Cafe, Tavern, Bistro, Pub, Cafeteria, Ouzeria from 19€ (40Χ42Χ90) Paint Impregnation with Physical Rattan seat and beech dryer wood. The Professional Chair is available in Glaze and Lacquer in Physical wicker and in many colors of leatherette.

The Professional Wooden Chair Sifnos is made of Greek beech dryer. It is of our construction using large tenons, waterproof German RAKOLL adhesive with high strength suitable for Food Company equipment, such as restaurants, cafes, bar-restaurants, cafe-bars, ouzo taverns, Gastronomy & other such premises. The Professional Sifnos chair is available in Soack paints of Aging Impregnation Glaze (lustre) & lacquers in various colors, paints are made by electrostatic painting using Italian Varnishes. The Professional Sifnos Chair is available in Physical wicker  seat with Wooden seat and in many colors of leatherette.

Code:DSC06077