Επαγγελματικό Παιδικό Ξύλινο Τραπέζι 105€ Λάκα size (Φ110Χ54) κατάλληλο για Εξοπλισμούς παιδικών σταθμών & νηπιαγωγείων.

Professional Children’s Wooden Table 112 € for nurseries and kindergartens (F110Χ54)

From 112 €

Professional Children’s Wooden Table 112 € lacquer suitable for Equipment for nurseries and kindergartens by drier beech (F110Χ54).

The Professional Children’s Wooden Table is made of high quality beech wood dryer and it is manufactured by waterproof German RAKOLL glue of high resistance suitable for Equipment for nurseries and kindergartens, is available in Glaze paints & Lacquers in various colors, paints are made by Robotic Electrostatic painting using Italian Varnishes.

Code:DSC05069