Η Επαγγελματική Παραδοσιακή Ξύλινη Καρέκλα Χίος από 19,5€ ,Καρέκλα Καφενείου, Ταβέρνας, Εστιατορίου, Καφετέριας, Cafe Bar είναι κατασκευασμένη από Ελληνική Οξιά Ξηραντηρίου, size (42x38x87) .

Traditional Wooden Chair Chios for Restaurant, Pub, Bistro, Gastro, Cafe, Tavern, Cafeteria, Cafe-bar from 25,5 €

From 25,5 €

Professional  Traditional Wooden Chair Chios for Restaurant, Pub, Bistro, Gastro, Cafe, Tavern, Cafeteria from 25,5 € Paint Impregnation with leatherette seat and beech dryer wood (40Χ42Χ90) . The Professional Chair is available in Glaze and Lacquer in several colors, of leather in many colors.

The Professional Traditional Wooden Chair Chios made of Greek beech dryer. It is of our construction using large tenons, waterproof German RAKOLL adhesive with high strength suitable for Food Company equipment, such as restaurants, cafes, bar-restaurants, cafe-bars, ouzo taverns, Pub, Bistro, Gastro & other such premises. The Professional Chios chair is available in Soack paints of Aging Impregnation Glaze (lustre) & lacquers in various colors, paints are made by electrostatic painting using Italian Varnishes. The Professional Chios Chair is available in Physical wicker seat with Wooden seat and in many colors of leatherette.

Code:DSC00495