Επαγγελματική Παραδοσιακή Ξύλινη Καρέκλα Χίος Oυζερί Ταβέρνας Καφενείου Εστιατορίου Καφετέριας από 19,5€ (size 38Χ42Χ87)

Traditional Wooden Chair Chios for Restaurant, Pub, Bistro, Gastro, Cafe, Tavern, Cafeteria, Cafe-bar from 28,5 €

From 28,5 €

 Professional  Traditional Wooden Chair Chios for Restaurant, Pub, Bistro, Gastro, Cafe, Tavern, Cafeteria, Coffee shop from 28,5 €  Paint Impregnation with Physical Rattan seat and beech dryer wood (40Χ42Χ90) . The Professional Chair is available in Glaze and Lacquer in several colors, of leather in many colors.

The Professional Traditional Wooden Chair Chios made of Greek beech dryer. It is of our construction using large tenons, waterproof German RAKOLL adhesive with high strength suitable for Food Company equipment, such as restaurants, cafes, bar-restaurants, cafe-bars, ouzo taverns, Pub, Bistro, Gastro & other such premises. The Professional Chios chair is available in Soack paints of Aging Impregnation Glaze (lustre) & lacquers in various colors, paints are made by electrostatic painting using Italian Varnishes. The Professional Chios Chair is available in Physical wicker seat with Wooden seat and in many colors of leatherette.

Code: 21 (1000