Πανιά για καρέκλες Σκηνοθέτη PVC Διάτρητα και Καραβόπανα σε διάφορα χρώματα.

Cloths for Director chairs Perforated PVC and canvas in all colors

Cloths for Director chairs Perforated PVC and canvas in all colors

Code: DSC03366