Επαγγελματική Παραδοσιακή Ξύλινη Καρέκλα Σάμος Καφενείου Εστιατορίου Ταβέρνας Oυζερί Καφετέριας από 15,5€ (size 38Χ42Χ87)

Professional Wooden Chair Samos Restaurant Cafe Tavern Cafeteria from 18€

From 18€

Professional Wooden Chair Samos Restaurant Cafe Tavern Cafeteria from 18€ (38Χ42Χ87), Paint Impregnation with Physical Rattan seat and beech dryer wood. The Professional Chair is available in Glaze and Lacquer in Physical wicker and in many colors of leatherette.

The Professional Wooden Chair Sifnos is made of Greek beech dryer. It is of our construction using large tenons, waterproof German RAKOLL adhesive with high strength suitable for Food Company equipment, such as restaurants, cafes, bar-restaurants, cafe-bars, ouzo taverns, tsipouradiko taverns & other such premises. The Professional Sifnos chair is available in Soack paints of Aging Impregnation Glaze (lustre) & lacquers in various colors, paints are made by electrostatic painting using Italian Varnishes. The Professional Sifnos Chair is available in Physical wicker seat with Wooden seat and in many colors of leatherette.

Code: DSC04729