Καρέκλα Σίκινος, Χίος, Ιμβρος Καρέκλα Καφενείου Εστιατορίου Ταβέρνας Καφετέριας (38Χ42Χ87) από 19€

Traditional Wooden Chair Sikinos, Chios, Imvros for Restaurant, Coffee shop, Tavern, Bistro, Pub, Cafeteria, Cafe-bar, Gastro, Pizza from 22 €

From 22 €

Professional Traditional Wooden Chair Sikinos, Chios, Imvros for Restaurant, Coffe shop, Tavern, Bistro, Pub, Cafeteria, Gastronomy, Pizza, Cafe-bars  from 22 € (40Χ42Χ90) Paint Impregnation with Physical Rattan and beech dryer wood. The Professional Chair is available in Glaze and Lacquer in several colors, of leather in many colors.

The Professional Chair Sikinos, Chios, Imvros is made of Physical wicker and Greek beech dryer. It is of our construction using large tenons, waterproof German RAKOLL adhesive with high strength suitable for Food Company equipment, such as restaurants, cafes, bar-restaurants, cafe-bars, ouzo taverns, Bistro, Pub & other such premises. The Professional Sikinos, Chios, Imvros chair is available in Soack paints of Aging Impregnation Glaze (lustre) & lacquers in various colors, paints are made by electrostatic painting using Italian Varnishes. The Professional Sikinos, Chios, Imvros Chair is available in Physical wicker seat with Wooden seat and in many colors of leatherette.

Code: 13 (1000