Η Επαγγελματική Παραδοσιακή Ξύλινη Καρέκλα Επιλοχίας, Σίφνος από 15,5€

Wooden Chair Epilohias , Sifnos for Restaurant, Bistro, Gastro, Cafe, Tavern, Cafeteria, Ouzeria from 18 €

From 18€

Professional Traditional Wooden Chair Epilohias , Sifnos for Restaurant, Bistro, Gastronomy, Cafe, Tavern, Cafeteria, Coffee shop, Pizza, Ouzeria from 18 € (40Χ42Χ90) Paint Impregnation with Physical Rattan seat and beech dryer wood. The Professional Chair is available in Glaze and Lacquer in Physical wicker and in many colors of leatherette.

Traditional Wooden Chair Epilohias , Sifnos of Physical wicker is made of Greek beech dryer. It is of our construction using large tenons, waterproof German RAKOLL adhesive with high strength. It suitable for Food Company equipment, such as restaurants, cafes, bar-restaurants, cafe-bars, ouzo taverns, Bistro, Gastro & other such premises. The Professional Sifnos chair is available in Soack paints of Aging Impregnation Glaze (lustre) & lacquers in various colors, paints are made by electrostatic painting using Italian Varnishes. The Professional Sifnos Chair is available with physical rattan seat with Wooden seat and in many colors of leatherette.

Code:DSC00599