Πανιά για καρέκλες σκηνοθέτη ( Καραβόπανα )

Cloths for Director (canvas)

Cloths for Director (canvas)